O obci

Obec Kubova Huť se nachází v okrese Prachatice v Jihočeském kraji, zhruba 10 km jižně od Vimperka. Žije zde cca 100 obyvatel. Kubova Huť a celá zdejší krajina je vyhledávaným místem pro letní i zimní rekreaci. Kubova Huť patří do římskokatolické farnosti Horní Vltavice.

Historie

Obec Kubova Huť vznikla na počátku 18. století jako jedna z četných šumavských sklářských osad. První zmínky o ní jsou již z roku 1728, kdy zde Johann Podschneider založil sklářskou huť. Nově vzniklá osada dostala své jméno po zámeckém hejtmanovi Gubovi. Rozkládá se v nadmořské výšce kolem 1000 m, v místech, kudy v minulosti procházela historicky známá Zlatá stezka.

Pamětihodnosti

V obci je několik historických budov, např. schwarzenberská myslivna z r. 1908 stojící hned na kraji obce, nebo kaplička u silnice A4, které je také ukázkou původní šumavské architektury. Na jih od obce se rozkládá přírodní rezervace Hornovltavické pastviny, východně jde od severu k jihu hřeben z němčiny zvaný Bázum, česky Pážení. Je zajímavý tím, že rozděluje masiv Šumavy na východní část, směrem k Lipnu a západní část končící Železnou Rudou. Na obě strany je to cca 70 kilometrů. Na původní stezce na vrchol Boubína se nachází pamětní trojboký kámen na paměť lesmistra Josefa Johna, duchovního otce rezervace Boubínského pralesa a Lukenské cesty. Na vrcholu Boubína se kromě rozhledny nachází další pamětní trojboký kámen, dopravený sem u příležitosti návštěvy tohoto mystického místa kardinálem Schwarzenbergem.

V okolí jsou i další zajímavá místa s historickou hodnotou, jako třeba Světlohorská nádrž postavená ke splavování dřeva, Vlčí kámen – místo zastřelení posledního vlka na Šumavě, Červená hájenka – typická původní osamocená stavba šumavského hvozdu a mnoho dalších.

Více na:  https://www.sumavanet.cz/kubovahut/