Lyžařská školaski areálu Kubova Huť  

Horské koloběžky (Mountainwheels) – AKTIVITY

Provozní doba

od 1. dubna do 30. září pro skupinu 6 - 10 jezdců.

Ceník

Koloběžky na sjezdovce

1 hodina (koloběžka, vlek, přilba) 150,- Kč

Sjezd z Kubovy Hutě do Vimperka dlouhý 12km

Jednotná za sjezd pro skupinu (max. 7 jezdců) 1400,- Kč

1 - Koloběžky na sjezdovce Kubova Huť

K dopravě na vrchol sjezdovky se používá lyžařský vlek „POD OBROVCEM“. Jízdné na vleku je zahrnuto v ceně půjčovného koloběžky.

Provozní doba: od 1. dubna do 30. září pro skupinu 6 - 10 jezdců.

Cena: 1 hodina ( koloběžka, vlek, přilba) 150,- Kč

kolobezka.jpg, 14 kB

2 - Sjezd z Kubovy Hutě do Vimperka dlouhý 12km

12 km sjezd z Kubovy Hutě (1.050m.n.m) do Vimperka (800m.n.m) přes Alej smíření a údolím Pravětínského potoka. Sjezd je určen pro maximálně sedmičlenné skupiny.

Časový program: zapůjčení výbavy - 15min, nástup na start - 25min, vlastní sjezd - 50min, doprava zpět na Kubovu Huť - 15min celkem cca 105 min.

Vlastní zahájení je pod vedením instruktora u Horské chaty Střecha (sjezdovka POD OBROVCEM 1.000 m.n.m ), odtud následuje cca 1km mírný výstup ke startu sjezdu po lesní asfaltce ( cca 1.050 m.n.m ). Zde začíná vlastní sjezd. Budete projíždět lesní svážnicí s krásným výhledem z úpatí horní části Boubína a po cca 25 min přijedete k otevřené pastvině nad Alej smíření a dále po lesní asfaltové cestě sjezd okolo Pravětínského potoka, kde se již otevírá výhled na část Vimperka a po cca 45 min sjezdu přijíždíte k Vimperku, pak k autobusovému nádraží, kde bude pro Vás připraven mikrobus, který Vás odveze zpět na Kubovu Huť.

Sjezd je vhodný pro děti od 7 let, které bezpečně zvládnou jízdu na kole. Pro sjezd je povinná přílba (bude zapůjčena), doporučeny jsou rukavice a chrániče kolen a loktů.

Cena: Jednotná za sjezd pro skupinu ( max. 7 jezdců ) 1400,- Kč.

Cena zahrnuje zapůjčení koloběžky, přilby, doprovod instruktora, dopravu účastníků zpět na Kubovu Huť.

Provozně bezpečnostní pravidla

  1. Jízdy se mohou zúčastnit pouze osoby fyzicky a zdravotně způsobilé. Je nutné používat ochrannou přilbu, která Vám bude zapůjčena ke koloběžce.
  2. Koloběžky jsou vybaveny velice účinnými brzdami. Brzděte proto opatrně (více zadní brzdou) , aby nedošlo ke zbytečnému smyku a následnému úrazu.
  3. Při jízdě udržujte rovnováhu tak, že si pomůžete jednou nohou, která je v přerušovaném kontaktu se zemí.
  4. Plně se věnujte řízení a kontrole terénu před Vámi.
  5. Při jízdě pod vlekem jeďte středem dráhy, zásadně nevyjíždějte z dráhy - nebezpečí nárazu do konstrukce vleku. K udržování rovnováhy se mírně odrážejte jednou nohou.
  6. Před horní stanicí vleku vás obsluha pomůže odpojit a můžete pokračovat v další jízdě. Pod vlekem ani při výjezdu z něho nebrzděte!
  7. Jízda je provozována na vlastní nebezpečí účastníků, provozovatel neodpovídá za škody na majetku a zdraví vzniklé nedodržováním těchto pravidel nebo zapříčiněné nepřiměřeným či riskantním způsobem jízdy.
  8. Obsluha může z provozu vyloučit osoby podnapilé nebo pod vlivem jiných omamných látek, a nebo osoby, které zjevně nejsou samostatné jízdy způsobilé. Z provozu budou také vyloučeny osoby, které nebudou respektovat výslovné pokyny obsluhy nebo instruktora.
  9. V případě mokrého, či jinak nezpůsobilého terénu může obsluha provoz zastavit nebo omezit, v případě sjezdu volným terénem může instruktor s ohledem na okolnosti a bezpečnost účastníků změnit trasu, nebo sjezd přerušit.
Jiří Bartošík: +420 777 327 490, mgr@iol.cz Design © 2008 Ondřej Staněk